"Sociální spravedlnost je založena na hodnotách spravedlnosti, rovnosti, respektování rozmanitosti, přístupu k sociální ochraně a uplatňování lidských práv ve všech oblastech života, včetně bezpečnosti při práci. Jak jsme čelili důsledkům světové finanční a hospodářské krize, která vedla k výraznému nárůstu nezaměstnanosti a chudoby a přetěžuje sociální integrace, tak jsou tyto zásady důležitější než kdy jindy," uvedl generální tajemník OSN Pan Ki-mun ve zprávě k Světovému dni sociální spravedlnosti v roce 2010.

Členské státy OSN byly vyzvány, aby v tento zvláštní den věnovaly pozornost konkrétním vnitrostátním činnostem, které byly určeny na 24. zasedání Valného shromáždění s názvem Světový summit pro sociální rozvoj. Státy by se měly zaměřit na sociální spravedlnost, solidaritu, harmonii a rovnost mezi zeměmi.

Právě rovnost a solidarita představují základní hodnoty všech společností. OSN rozhodlo o vytvoření opatřeních na jejich podporu na národní, regionální i mezinárodní úrovni. Aby sociální spravedlnost fungovala tak, jak má, je důležité dodržovat listinu lidských práv a základních svobod.


Chudé afghánské rodiny čekají na humanitární zásilky od OSN, které jim pomohou přečkat chladnou zimu v severním Afghánistánu.

FOTO: fotobanka Profimedia


Přístup k sociální pohodě

Tento důležitý den ale není určen pouze pro členské státy. Pomoci bychom měli všichni, každý je k tomu vyzván. Střední a základní školy i univerzity v době tohoto světového dne připravují různé akce související s tématem chudoby, sociálního či hospodářského vyloučení nebo nezaměstnanosti. Pořádány jsou především besídky, kde přednáší významná osobnost, ať už politik či ekonom, či člen nějaké významné instituce či organizace.