Základní jednotka, která odpovídá hmotnosti jednoho litru vody, byla doteď odvozována od svého prototypu uloženého ve francouzském městě Sèvres u Paříže.

Kilogram byl poslední základní jednotkou SI, jejíž hodnota byla odvozena od pevného předmětu. Například metr byl určen na základě rychlosti světla ve vakuu. Kilogram teď bude zafixován na takzvané Planckově konstantě.

Vědci chtějí znovu definovat kilogram

„Jednotka bude odvozována z číselných hodnot konstanty, které mohou být postupně upravovány, jak budou přicházet data z nových experimentů,“ sdělil minulý týden Klenovský.

Měření kilogramu tedy bude přesnější. Pro běžný život budou změny zanedbatelné, vědci ale budou schopni přesně měřit veličiny v různých časech, místech a měřítkách.

Neovlivní to ani přepočet z liber

Nová definice se podle Klenovského nedotkne ani přepočítávání z takzvaných imperiálních jednotek používaných v anglosaských zemích, jako je například libra. Ve vědě a průmyslu se v těchto státech používají stejně základní jednotky.

„Obtížně se jich zbavují v přímém styku s občany při prodeji zboží v obchodech, v restauracích a podobně. Občané mají problém si na jednotky zvyknout, i když Spojené státyVelká Británie jsou v procesu metrication, tedy zavádění jednotek soustavy SI,“ řekl Klenovský.

Každý členský stát má kopii, kterou státy přivážely pro změření rozdílů mezi nimi a originálem. Při jakémkoli zacházení se ale z povrchu může ztratit několik atomů.

Také další jednotky, kterých se změna týká, tedy ampéru, kelvinu a molu, budou zafixovány na základních konstantách přírody. Planckova konstanta jako základní konstanta kvantové teorie (vztah mezi energií a frekvencí fotonu) a rychlost světla ve vakuu umožní odvodit hodnotu kilogramu.

Historický váleček z platiny a iridia

Kilogram byl od roku 1875 definován pomocí válečku ze slitiny platiny a iridia uchovávaného v Mezinárodním úřadu pro míry a váhy ve Francii. Každý členský stát organizace má jeho kopii, kterou pravidelně státy přivážely pro změření rozdílů mezi nimi a originálem. Při jakémkoliv zacházení se ale z povrchu může ztratit několik atomů.

„Originální válec měl z definice hodnotu 1 kg přesně a bez nějaké opory v základní konstantě přírody nebylo možné rozhodnout, zda ke změně jeho hmotnosti skutečně dochází,“ dodal Klenovský. Způsob měření kilogramu se nakonec vědcům zdál jako nepřesný.

Změní se i definice sekundy?

Soustava SI neboli Le Système International d’Unités obsahuje také délku, čas a svítivost a jejich jednotky metr, sekundu a kandelu. Do budoucna úřad přemýšlí také o změně definice sekundy.