Astronomové systém zachytili pomocí radioteleskopu ALMA, který je umístěn na poušti Atacama v Chile a zaznamenává radiové vlny z vesmíru.

Observatoř ALMA v Chile

Observatoř ALMA v Chile

FOTO: Astronomický ústav AV ČR

Díky tomuto radioteleskopu mohli vědci pozorovat dva prstence prachu formující se kolem hvězdy DM Tau. Vnitřní je od ní vzdálen čtyři astronomické jednotky (AU), druhý 20 AU. Odborníci věří, že přesně v tomto místě se formují planety.

Astronomická jednotka je jednotka vzdálenosti používaná v astronomii, původně definovaná jako střední vzdálenost Země od Slunce.

Vědci podle agentury Reuters doufají, že studování sousední hvězdné soustavy, přinese lepší porozumění procesům, které vedly rovněž ke zrodu „našich“ planet, tedy i Země.