Od 10 hodin si návštěvníci budou moci užít spoustu hudby, tvorby v řadě dobových dílen či výzev při plnění úkolů naučné stezky. Na úvod vystoupí žáci základních a středních škol a zazpívají mj. písně Jaroslava Ježka. Poté bude probíhat společná rozcvička s tělocvičným spolkem Sokol.

Ve 14 hodin festival slavnostně zahájí vedení 1. LF UK a Univerzity Karlovy. Na hlavní festivalové scéně u Starého purkrabství budou až do večera hrát studentské kapely, na které po páté hodině navážou hudební skupiny Zakázaný ovoce, The Tap Tap a Support Lesbiens.

Jedině se znalostí minulosti dokážeme porozumět současnosti. To platí také pro medicínu.Aleksi Šedo, děkan 1. LF UK

Rovněž sama 1. LF chce připomenout svou prvorepublikovou historii, a to prostřednictvím výstavy fotografií, které zachycují nejen významné lékaře té doby, ale i tehdejší moderní pavilóny i studentský meziválečný život a historické zdravotnické prostředky.

„Jedině se znalostí minulosti dokážeme porozumět současnosti. To platí také pro medicínu. Současná vysoká úroveň výchovy nových lékařů a významné vědecké úspěchy naší fakulty stojí na pevných základech, které naši medicínští, pedagogičtí a vědečtí předchůdci stavěli za velmi náročných podmínek,“ uvedl děkan 1. LF UK Aleksi Šedo.

Děkan 1. LF UK Aleksi Šedo

Děkan 1. LF UK Aleksi Šedo

FOTO: 1. LF UK

Jak se za první světové války ošetřovali ranění

Během doprovodného programu se budou návštěvníci moci podívat do polní nemocnice, kterou společně představí Vojenský historický ústav, Muzeum T. G. M. Rakovník a Ústřední vojenská nemocnice Praha. V rozsáhlé expozici bude k vidění lazaret z doby první světové války i historické přístroje.

Muzeum T. G. M. Rakovník ve spolupráci s Klubem historie Červeného kříže nabídne ukázku ošetřování raněných v době první světové války. Vzpomínka bude patřit i zakladatelce Československého červeného kříže Alici G. Masarykové.

„V dopoledních hodinách si řada návštěvníků protře nevěřícně zrak, vyšehradský park totiž navštíví prezident Tomáš Garrigue Masaryk,“ prozradila bez dalších podrobností Klusáková. U příležitosti oslav vzniku Československa rovněž vytvořil ilustrátor známý jako Jaz pro 1. LF UK komiks o tom, jakým způsobem vlastně T. G. Masaryk s Milanem Rastislavem Štefánikem (a Edvardem Benešem) nový stát „upekli“.

Pro festivalové návštěvníky bude zpřístupněna i vyšehradská Letní scéna, kam se mohou ve 12 hodin přijít podívat na divadelní představení Pražské pověsti. Poté bude následovat ukázka výzbroje a výstroje československých legionářů z let 1914–1920. Československá obec legionářská a její členové byli základním pilířem, o který se mohl prezident Masaryk opřít při jednáních o vzniku samostatného státu Čechů a Slováků.

Odpoledne bude na Letní scéně patřit tanci a prvorepublikové tančírně, bude možné také vyzkoušet prvorepublikové sporty i občerstvení.

A proč právě Vyšehrad? „Lokalitu jsme pro festival První republika zvolili záměrně. Nejenže jde o národní symbol, ke kterému se váže řada pověstí, ale po konci první světové války věnoval nově vzniklý samostatný stát velkou pozornost také památkám a jejich obnově – Vyšehrad nevyjímaje. Vznikaly zde nové parky a tato oblast se postupně stala vyhledávaným místem k procházkám a výletům,“ dodala na závěr mluvčí fakulty.