Astronomové Galaxii „zvážili” pomocí nové metody. Patel a jeho kolegové změřili takzvaný moment hybnosti u devíti ze zhruba 50 okolních trpasličích (tzv. satelitních) galaxií naší Mléčné dráhy.

Hybný moment je v tomto případě součin vzdálenosti a rychlosti konkrétní galaxie na dráze kolem té naší. Svá měření experti spojili s obsáhlým počítačovým modelem. Tak mohli poměrně přesně určit gravitační sílu, a tím i hmotnost naší mateřské galaxie.

ČTĚTE TAKÉ:
V nitru naší Galaxie mohou být tisíce černých děr

Dřívější analýzy dospěly při pokusech o určení hmotnosti Mléčné dráhy k odhadům pohybujícím se v rozmezí od 700 miliard po dva bilióny Sluncí.

A jak vlastně vyjádřit, kolik naše Slunce váží? Budeme-li operovat se známými čísly, tak má těžko představitelných 1 989 000 000 000 000 000 000 000 000 000 kilogramů. Naše Země „pouze” 5 972 000 000 000 000 000 000 000 kg.

Pro trochu konkrétnější představu – hmotnost Slunce odpovídá hmotnosti 330 tisíců planet Země. Což je ve srovnání s celou Galaxií rozdíl vskutku nepatrný.