„Snažíme se studentům vysvětlovat na matematických modelech, jak dopravníky fungují, ale málokdo si to dokáže skutečně představit. Navíc když se naučí vzorečky nazpaměť, mohou na něco zapomenout. Pokud ale uvidí, jak vypadá celá konstrukce v praxi, dokážou si to představit lépe,” řekl vedoucí Ústavu dopravních a procesních zařízení VŠB-TUO a autor modelu Robert Brázda.

Většina studentů podle něj skutečně neví, jak dopravník funguje. „Proto jsme se snažili vyvinout takovou konstrukci, ve které by bylo dopravníků co nejvíce. V tomto modelu je pásový s hladkým pásem, pásový s příčnými přepážkami, korečkový, gravitační a vibrační,” upřesnil.

S dopravníkem chtějí seznámit i děti ve školce

Na výstavbě modelu se podíleli tři lidé. Jediná část dopravníku, která nebyla vytvořena na VŠB-TUO, jsou pásy – vznikly speciálně na zakázku.

S dopravníkem chtějí autoři kromě univerzitních studentů seznámit i studenty na gymnáziích, průmyslových školách, ale také děti v mateřských školách.

Model dopravníku

Model dopravníku

FOTO: VŠB-TUO

„Náš dopravník je netradičně poháněn ručně. Zaprvé proto, aby si každý mohl vyzkoušet, jak velká lidská síla je k dopravě materiálu potřeba. Zadruhé je dovoleno na dopravník sahat, a to by při elektrickém pohonu bylo samozřejmě nebezpečné,” dodal Brázda.

Celý dopravník je dle jeho slov velmi skladný a manipulaci s ním zvládne jeden člověk.