Cílem je umožnit setkání a prezentaci prací žáků, žaček a jejich středních škol na půdě univerzity. Témata nejsou nijak omezená, mohou mít zaměření technické, přírodovědné, ale i humanitní a umělecké – navzdory tomu, že se akce uskuteční na ČVUT.

„Práce mohou být individuální či kolektivní, vhodné jsou i výstupy ze středoškolské výuky,” uvedl k tomu Lašek.

Žáci je prezentují formou posteru nebo modelu, případně elektronickou prezentací na notebooku. Podle organizátorů nezáleží na tom, zda práce bude prezentovat maturant, nebo žák prvního ročníku.

Elektrotechnika, biomedicína i oděvní tvorba

Na StreTech je nyní přihlášeno 134 příspěvků od 244 autorů ze 66 škol. Zaměření prací je pestré od oblasti elektrotechniky, elektroniky a informatiky přes strojírenství, stavebnictví a architekturu, biomedicínu, chemii, fyziku až po ekonomii, společenské vědy i oděvní tvorbu.

Workshop proběhne v dopoledních hodinách stánkovou formou v budově Fakulty strojní ČVUT, začátek prezentací je od 10 hodin. Setkání má být otevřené, vítáni jsou tedy odborníci i zájemci z řad veřejnosti.