Studenti zkoumali proměnu sokoloven, symbolu prvorepublikového sportu, a možné budoucí využití často chátrajících staveb.

Varianta přesunu sokolovny v Hradišti do nové lokality

Varianta přesunu sokolovny v Hradišti do nové lokality

FOTO: VUT

„Snažíme se zmapovat současný stav uchování a pokračování sokolského odkazu, kde prolínání sportovního, kulturního a sociálního fenoménu neztratilo na aktuálnosti. Databáze sokolských staveb, uměleckých děl či řemeslného detailu nebyla souborně zatím zpracována, proto plánujeme i tvorbu webové aplikace. Chceme představit vývoj sokolské identity jak v architektuře a umění, tak v samotné motivaci stát se sokolem,“ představila záměry spolukurátorka expozice Nicol Gale z Fakulty architektury VUT.

Renovace či nová stavba

Dvaadvacet studentů z Ústavu experimentální tvorby – ateliéru architektů Nicol Gale a Svatopluka Sládečka vytvořilo během jednoho roku celkem 17 prací, které se vážou ke konkrétním sokolovnám.

První instalaci vytvořili při příležitosti otevření schránky základního kamene a vzniku nového dětského centra v jedné z nejslavnějších sokoloven, budově Sokola Brno I na Kounicově ulici v centru města.

Varianta přesunu sokolovny v Hradišti do nové lokality

Varianta proměny sokolovny v Hradišti

FOTO: VUT

„Téma sokoloven a sokolských staveb se bytostně dotýká architektury. Rozhodli jsme se proto spolupráci s Fakultou architektury VUT rozšířit také tímto směrem. Naší ambicí je společně s odbornou veřejností tematizovat sokolovny v roce 100. výročí vzniku republiky a přispět tím k řešení jejich současného, mnohdy žalostného stavu,“ doplnil Michal Doležel, místostarosta brněnského Sokola I.

Možný projekt jménem So-Koloseum v Uherském Hradišti

Možný projekt jménem So-Koloseum v Uherském Hradišti

FOTO: VUT

„Další zadání přišlo z Uherského Hradiště, kdy měli studenti za úkol porovnat možnost renovace stávající budovy a jejího okolí v případě, že by budova i nadále sloužila divadlu, případně možnost přestavby pro původní účel sokolovny. Studenti měli dále zvážit možnost zbudování nové stavby v odlišné lokalitě, a to buď jako novostavby sokolovny, nebo budovy pro Slovácké divadlo. Vše jsme řešili přímo s vedením divadla i samosprávy Uherského Hradiště. Práce studentů vedení města představí občanům v létě,“ poznamenala Gale.

Výřez z návrhu přestavby sokolovny v plovárnu

Výřez z návrhu přestavby sokolovny v plovárnu

FOTO: VUT

Studentské návrhy se veřejnosti představí i v rámci expozice, kterou Fakulta architektury VUT chystá v rámci oslav 100 let Československa pro festival Re:publika, který 26. května odstartuje na brněnském výstavišti.

Fakulta připravuje i mezinárodní letní školu architektury, kde představí český vliv Sokola coby tělovýchovné jednoty i kulturní instituce v zahraničí.