Nedávná analýza ministerstva školství ukázala, že v loňském školním roce tvořili asistenti 7,2 procenta poskytovaných podpůrných opatření a vyšli stát na 1,35 miliardy, jsou tak nejdražší částí inkluze. Pedagogicko-psychologické poradny je navíc dle analýzy doporučují až příliš často. [celá zpráva]

Počty asistentů pedagoga totiž výrazně narostly, za první čtvrtletí tohoto roku bylo evidováno 11 038 plných úvazků, většinově na základních školách. [celá zpráva]

Rozdělení do dvou skupin

Resort v novele změnil výpočet, podle kterého školy na asistenty dostávají peníze. Podle úřadu stejně nyní asistentům vyplácejí méně, než kolik jim na ně posílá stát. Zbytek peněz údajně školy využívají na různé účely, jako jsou třeba odměny svých dalších zaměstnanců.

Novela počítá s rozřazením asistentů do dvou skupin podle druhu poskytované podpory. Nově se příspěvek státu na asistenta už nebude počítat na základě nejvyššího platového stupně příslušné platové třídy, ale středního platového stupně. Po zapracování připomínek z krajů, odborů a dalších resortů pozměnilo MŠMT původní návrh a upravilo odměňování asistentů podle nových platových tabulek od 1. ledna 2018.

Při výpočtu se bude vycházet pro kvalifikovanější asistenty z 5. platového stupně v 8. platové třídě, pro asistenty na jednodušší podporu z 5. platového stupně v 5. platové třídě. To činí 22 900 Kč, respektive 16 790 Kč měsíčně při plném úvazku.

Všichni asistenti, kteří do škol nastoupili před touto novelou, budou odměňováni jako ti kvalifikovanější. Průměrný měsíční plat asistenta v minulém roce činil asi 18 250 Kč, úřad přitom do 31. října počítal náklady na asistenta z tabulkového platu 21 930 korun.

Omezit jejich počet ve třídě

Financování asistentů by se v budoucnu mělo také více přizpůsobit délce skutečného úvazku asistenta dle potřeb konkrétního žáka. Úvazky budou existovat v pěti variantách. Budou se počítat nejen po čtvrtinách, ale i po třetinách. Úvazek bude podobně jako u učitelů tvořit jak přímá pedagogická činnost, tak příprava na výuku, a to v poměru 9:1.

Novela sníží i maximální možný počet asistentů ve třídě ze čtyř na tři. Toto opatření se ale bude týkat až nově vydaných doporučení na podpůrná opatření.

Úřad odhadoval výdaje na inkluzi loni v září na 410 miliónů pro zbytek roku 2016 a jednu miliardu korun pro letošek. Ve skutečnosti stát za inkluzi zaplatil loni 589 miliónů a za první pololetí letošního roku zhruba 1,5 miliardy.