„V ČR se průměrný výsledek žáků ve čtenářské gramotnosti od roku 2001 do roku 2016 zvýšil o 6 bodů, což je statisticky významné zlepšení. Avšak v porovnání s rokem 2011 výsledek českých žáků spíše stagnuje,“ konstatovali inspektoři.

„Zhruba polovina z 30 vyspělých zemí se naopak od posledního cyklu statisticky významně zlepšila. Většina zemí se zlepšila také od roku 2001, z toho čtyři země o více než 40 bodů,“ stojí ve zprávě.

Čeští žáci dopadli stejně jako Kanaďané a srovnatelně jako třeba australští, nizozemští, slovinští a rakouští žáci. Slováci obsadili 29. příčku.

Pomyslná zlatá medaile patří Rusku, za ním se umístili žáci Singapuru, Hongkongu, Irska a Finska. Nejhůře si vedli čtvrťáci z Jihoafrické republiky, o něco lépe žáci z Egypta, Maroka, Kuvajtu a Ománu.

Tři procenta nemají základní čtenářské dovednosti

Podle inspekce došlo za posledních 15 let v ČR ke statisticky významnému zvýšení podílu žáků na nejvyšší úrovni čtenářské gramotnosti.

„Ale zhruba tři procenta českých žáků svými dovednostmi nedosáhla ani na nízkou úroveň čtenářské gramotnosti. Jde o žáky, kteří neovládají ani základní čtenářské dovednosti, a mohou tak mít problémy ve svém dalším rozvoji a vzdělávání,“ uvedli inspektoři.

Podle nich má ČR v porovnání s mezinárodním průměrem relativně nižší podíl slabých žáků, ale také poměrně málo vynikajících žáků, kteří jsou schopni řešit úlohy nejvyššího stupně obtížnosti.