Celkem bylo nalezeno 1500 koster, což představuje největší soubor z období vrcholného středověku v Čechách.

Cenný vzorek populace

„Dvě třetiny mrtvých byly uloženy v hromadných hrobech, což je významný nález i z evropského hlediska,” uvedl ve čtvrtek 9. listopadu Jan Frolík z Archeologického ústavu Akademie věd ČR. Převážná většina odkrytých hrobů pochází ze 14. a 15. století.

Archeologové při průzkumu odkryli tři desítky hromadných hrobů s oběťmi epidemie a hladomoru.

Archeologové při průzkumu odkryli tři desítky hromadných hrobů s oběťmi epidemie a hladomoru.

FOTO: Josef Vostárek, ČTK

V každém hromadném hrobě bylo podle Frolíka pohřbeno 50 až 70 lidí. „Musíme si uvědomit, že takový hromadný hrob je vlastně vzorek populace z velice krátkého období čili pro nás nesmírně cenný. Těch 30 hrobů, pokud je mi známo, je největší soubor v Evropě,“ dodal archeolog.

Římskokatolická farnost Kutná Hora - Sedlec opravuje kostel Všech Svatých s kostnicí a provádí při té příležitosti záchranný archeologický průzkum.

FOTO: Josef Vostárek, ČTK

Archeologové při průzkumu odkryli tři desítky hromadných hrobů s oběťmi epidemie a hladomoru.

FOTO: Josef Vostárek, ČTK

Kutnohorská kostnice, která je jednou z nejnavštěvovanějších památek středních Čech, prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Práce, které sedlecká farnost financuje z peněz vybraných na vstupném, začaly v roce 2014 a mají trvat až deset let. Náklady se odhadují na 55 miliónů korun a po celou dobu oprav je památka přístupná.