„Krásu trh zohledňuje,“ konstatuje sociologická studie Petra Matějů a Petry Anýžové. Krása jako kapitál: Role atraktivity v úspěchu na trhu práce. Přitom se vůbec nejedná o půvabné dvacítky. Krása a atraktivita se nejvíce prosazuje ve středním věku, kdy se lidé postupně blíží vrcholům svých kariér nebo jich již dosáhli. V této skupině se pak následně nejvíce projevuji rozdíly mezi atraktivními a neatraktivními muži a ženami, uvádí sociologický výzkum.

„V mládí máme dar krásy ,zadarmo od přírody‘ a od 30 let se nám do obličeje již zapisuje laskavost či zloba, starosti i pohrdání,“ říká psycholožka Radana Štěpánková. „Ve zralém věku pak všímavý pozorovatel na první pohled s velkou pravděpodobností odhadne člověka milého, vstřícného, nebo naopak věčně naštvaného bručouna, sebestředného narcisa nebo člověka životem zlomeného, zatrpklého,“ dodává.

Muži jsou za ošklivost „trestáni” více než ženy

Pokud jde o získáni zaměstnáni s vyšším sociálně-ekonomickým statusem, kapitalizovat atraktivitu se překvapivě daří spíše mužům než ženám, přičemž bonus za krásu zde jednoznačně převažuje nad malusem za nízkou atraktivitu. Totéž ovšem platí o inteligenci.

U žen jsou tyto principy působení krásy a inteligence stejné, jen jejich vlivy jsou slabší.

„Samozřejmě při pohovorech s uchazeči rozhodují jejich schopnosti, ale samozřejmě beru v potaz, jak budou na kandidáta reagovat naši zákazníci, jak bude reprezentovat firmu,“ svěřila se Právu osmatřicetiletá personalistka velké nadnárodní firmy.

„Řada studií potvrzuje, že když se díváme na krásnější děti, ale i dospělé, snadněji jim odpustíme, předpokládáme u nich i lepší charakterové vlastnosti - instinktivně,“ potvrzuje Štěpánková. „To však není vždy pravdivé,“ ale dodává.

Příjmový rozdíl mezi atraktivními a neatraktivními ženami činí zhruba jeden milión za dvacetiletou pracovní kariéru

Odlišná situace je u příjmů, upozorňuje sociologická studie. Ačkoli muži nemají za nadprůměrnou atraktivitu žádný bonus, za podprůměrnou atraktivitu jsou příjmově „trestaní“ více než ženy (příjmový propad způsobeny podprůměrnou atraktivitou je u mužů devět procent, u žen šest).

Zásadní rozdíl je v bonusech za nadprůměrnou atraktivitu i inteligenci. Bonus za nadprůměrnou atraktivitu činí u žen 15 procent průměrného příjmu, malus šest procent, což vede k celkovému příjmovému rozdílu mezi atraktivními a neatraktivními ženami ve výši 21 procent průměrného příjmu.

To při průměrném příjmu žen okolo 20 tisíc korun měsíčně činí okolo 50 tisíc za rok a zhruba milión za dvacetiletou pracovní karieru. Podobně je tomu u inteligence: příjmový rozdíl mezi nadprůměrně a podprůměrně inteligentní ženou je 30 procent průměrného příjmu.

Investice do krásy se v kariérním postupu vyplácí

U mužů jsou podle studie tyto efekty výrazně slabší. Příjmový rozdíl mezi nadprůměrně a podprůměrně atraktivním mužem ve středním věku je 9 procent, což při průměrném příjmu mužů okolo 25 tisíc korun činí zhruba 27 tisíc ročně, což za dvacetiletou pracovní kariéru představuje okolo půl miliónu. Muži si ve srovnání se ženami příliš nepolepší ani nadprůměrnou inteligencí, její čisty vliv na příjem je ve srovnání se ženami poloviční.

Atraktivní vzhled je dán geneticky a šťastlivci za něj vděčí rodičům. O krásu a dobrý vzhled je ale třeba pečovat. To stojí nemalé částky. Ženy znají ceny kosmetických přípravků, kdy není výjimkou za ošetření pleti zaplatit dva a více tisíc. Muži investují do kondičních trenérů a volnočasových aktivit. I to představuje měsíčně tisícikorunové výdaje. Investovat je třeba do oblečení.

„To, že člověk pečuje o sebe, o své zdraví včetně váhy, svědčí o jeho zdravé sebelásce a sebevědomí. U takového člověka jsou rozvinutější komunikační schopnosti a lze předpokládat větší pracovní úspěšnost obzvláště na některých pozicích,“ říká psycholožka Radana Štěpánková.