V pátek se středoškolští studenti seznámí s celkem 17 fyzikálními úlohami, jsou pro ně připraveny přednášky o problematice jednotlivých úloh a návod na prezentaci i obhajobu práce před soupeři a porotou.

Vše v angličtině

Úlohy budou během školního roku řešit studentské týmy složené ze tří až pěti členů a maximálně dvou náhradníků pod vedením pedagoga. Svá řešení pak budou obhajovat před ostatními studentskými týmy, a to v regionálních kolech a v celostátním finále. Vítězný tým pak reprezentuje Českou republiku na mezinárodním klání, kterého se účastní na 30 týmů z celého světa.

Vše v soutěži probíhá v angličtině – i obhajoby v ČR. Ve fyzikálním souboji členové týmu vystupují v rolích referenta (prezentuje své řešení dané úlohy), oponenta (analyzuje a hodnotí řešení předložené referentem) a recenzenta (hodnotí vystoupení referenta a oponenta).

Letos čeští středoškoláci vybojovali stříbro

Mezinárodní kolo 31. ročníku soutěže proběhne v červenci 2018 v Číně. Přihlášky škol se podávají do 31. října 2017, a to zde.

Letošní mezinárodní kolo se konalo v Singapuru. Čeští středoškoláci, konkrétně studenti opavského Mendelova gymnázia, se mohli radovat z úspěchu – získali stříbrné medaile. [celá zpráva]

Jaderná fakulta ČVUT připravuje soustředění ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a Fyzikálním ústavem Akademie věd ČR. Tuzemská část turnaje se pořádá pod záštitou Jednoty českých matematiků a fyziků. Jde o profesní společnost sdružující vědce, pedagogy i laické příznivce matematiky a fyziky. Její počátky sahají až do roku 1862.