Program prvního dne se zaměří na teoretická východiska humanitární práce a Projektu Sphere. Ten obsahuje znalosti a zkušenosti mezinárodních humanitárních organizací. Zde se účastníci seznámí s Humanitární chartou a s minimálními standardy pro základní oblasti humanitární pomoci, jako je zásobování vodou, potravinová pomoc, nouzové přístřeší či zdravotní péče.

Druhý den si otestují záchranu životů, zajištění základních potřeb nebo poskytnutí hygienické a zdravotnické péče, a to v areálu bývalých vojenských kasáren v Olomouci-Neředíně.

„Ve spolupráci s olomouckým velitelstvím hasičského záchranného sboru budou plnit úkoly od stavění přístřeší přes poskytování zdravotní péče až po zajištění potřebného množství vody a potravin pro daný počet lidí. Budou zároveň čelit různým překážkám, přiblíží si tak situaci reálného průběhu humanitární pomoci,“ uvedla Květoslava Princová z pořádající katedry křesťanské a sociální práce CMTF UP.

Magisterský studijní program

Třetí den bude věnován hodnocení. V závěru představí zástupci CMTF magisterský program Mezinárodní humanitární a komunitní sociální práce.

Letní škola humanitární pomoci je určena zejména studentům nastupujícím do prvního ročníku zmíněného magisterského studia. Přihlásit se mohli i absolventi podobných oborů z jiných vysokých škol a budoucí uchazeči o studium. V tomto ročníku počítají organizátoři s 36 účastníky.

Teoretická příprava a evaluace (hodnocení) proběhne 13. a 15. září vždy dopoledne v prostorách katedry křesťanské sociální práce na třídě Svobody č. 8, simulace záchranných akcí je připravena na středu 14. září v neředínském areálu od 9 do 16 hodin. Akci CMTF pořádá ve spolupráci s Fakultou zdravotnických věd UP a Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje.