Ačkoliv procentuální zastoupení lidí se zrakovými problémy v populaci spíš klesá, protože se obecně lidé na celém světě dožívají vyššího věku než dřív, vědci předpokládají, že porostou i počty nevidomých.

Analýza dat ze 188 zemí ukazuje, že na světě momentálně žije více než 200 miliónů lidí se zrakovým postižením různé intenzity. V roce 2050 jich podle všech předpokladů bude až 550 miliónů.

Vady zraku nemocné omezují

„I mírné postižení zraku může mít přitom na lidský život významný dopad,“ řekl pro web BBC News Rupert Bourne, profesor na Anglia Ruskin University a hlavní autor studie. „Omezuje to jejich nezávislost. Jen těžko například můžou řídit.“ Stejně tak zrakové postižení omezuje šance na vzdělání a získání zaměstnání.

Nejvíce slabozrakých a nevidomých žije v jižní a východní Asii. Část subsaharské Afriky také vykazuje vysoká čísla. Mezinárodní charita Sightsavers, která působí ve více než 30 zemích, hlásí, že se její pracovníci setkávají s nárůstem třeba u šedého zákalu, při němž je postižena čočka v oku.

Vědci ve své studii apelují na zvýšení investic do léčby poruch zraku, jako jsou třeba operace šedého zákalu, a zajištění přístupu k vhodným brýlím pro ty, kdo je potřebují. Imran Khan ze Sightsavers upozornil, že se musí zlepšit zdravotnictví v rozvojových zemích a je třeba vzdělávat lékaře a zdravotnický personál.

„Tato opatření jsou investicemi, které se vládám vrátí. Jsou poměrně levná, nevyžadují žádnou zvláštní infrastrukturu a vynaložené prostředky se vrátí,“ dodal Bourne.