Studentkám druhých a třetích ročníků středních škol z Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje, které se zajímají o informační technologie (IT) nebo zvažují alternativy dalšího studia, je určena týdenní letní škola informatiky pro dívky TyLiDi na fakultě aplikovaných věd.

„Letos je zaměřená na počítačovou grafiku. Seznámí je s postupy pro tvorbu 3D modelů a virtuálních scén, s tvorbou textur pomocí digitální fotografie a metod počítačového zpracování digitálního obrazu a technikami zobrazování scén ve virtuální realitě," uvedla Zuzana Majdišová z katedry informatiky a výpočetní techniky.

Stavět a programovat jednoduché roboty založené na platformě Arduino, řešit úlohy jako jízdu po čáře, vyhýbání se překážkám a průjezd bludištěm se naučí středoškoláci, žáci víceletých gymnázií a druhého stupně škol na týdenním soustředění Campo Arduino, které začne příští pondělí. "Kybernetiku hrou" pořádá také fakulta aplikovaných věd.

Elektrotechnika a elektronika 

Žákům pátých až devátých tříd základních škol, primy až kvarty víceletých gymnázií a středoškolákům z netechnických škol od 16 do 19 let je určena letní univerzita JuniorFEL fakulty elektrotechnické. V týdnu od 28. srpna do 1. září se srozumitelnou a hravou formou seznámí se základními poznatky a zajímavostmi v elektrotechnice a elektronice. Samostatné programy zohlední věk a znalosti účastníků.

„Dozvědí se, co je elektřina, jak vznikají blesky, jak si vytvořit elektrický obvod, jak se šíří rádiové vlny, co pohání tramvaje a trolejbusy a jak funguje gyroskop," řekl Jaroslav Fiřt z fakulty. Všichni si vyzkoušejí naprogramovat robota, poměřit své síly při výrobě elektřiny a odhalit skrytý vysílač. Na závěr je čeká slavnostní promoce s diplomy.

Největší letní školy, jazyková a umělecká ArtCamp, začaly na ZČU už 10. července, a prošlo jimi za tři týdny téměř 800 lidí. Současně začaly dvě menší školy Homo Economicus a Letní škola virtuální reality.