„Stejně jako v předešlých třech ročnících se i letos potvrdilo, že mladá generace se zajímá o svět kolem sebe a přijímá za něj spoluzodpovědnost. Nominovány byly různorodé projekty, pozorujeme ale nárůst těch, které se snaží zvýšit kvalitu vzdělávání,“ poznamenal Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách ze společnosti Člověk v tísni, která cenu uděluje.

Stinné stránky internetu

Letos poprvé mohla o svých favoritech rozhodovat i veřejnost. Diváci České televize vybírali laureáta Ceny České televize z devíti finalistů. Odborná porota vybrala do finále pět projektů Ceny O2, které přispívají k bezpečnosti ve veřejném prostoru nebo ve virtuálním světě.

„Mladí dnes mají často mezi komunitou a internetem téměř rovnítko. Nezapomínají ale ani na jeho stinné stránky a snaží se přinášet kreativní řešení problémů, jako je rostoucí mezigenerační technologická propast, kyberšikana nebo šíření propagandy a nepravdivých zpráv,“ uvedla Marie Mališková z O2.

Letošní laureáti
Kategorie: Základní školy
Projekt: Chlapci z Těrlicka pomáhají dětem a dospívajícím s autismem

Chlapci z dětského domova v Těrlicku pravidelně navštěvují spolek ADAM. Pomáhají dětem s autismem, zároveň při nejrůznějších volnočasových aktivitách rozvíjejí vlastní sociální komunikaci a empatii vůči handicapovaným vrstevníkům. Obě strany vycházejí ze znevýhodněných pozic.

Zástupci vítězného projektu v kategorii ZŠ, Chlapci z Těrlicka pomáhají dětem a dospívajícím s autismem

Zástupci vítězného projektu v kategorii ZŠ, Chlapci z Těrlicka pomáhají dětem a dospívajícím s autismem

FOTO: Eva Kořínková

Kategorie: Střední školy
Projekt: Revoluce na střední

Revoluce na střední je kampaň, za kterou stojí Česká středoškolská unie (ČSU). Středoškoláci se snaží prosadit své požadavky, které by zvýšily kvalitu českého školství. O jejich realizaci jednají i s ministerstvem školství nebo Českou školní inspekcí.

Snaží se například o posílení žákovských samospráv či o větší metodickou pestrost ve výuce. Předsedkyně ČSU Lenka Štěpánová nedávno poskytla Novinkám rozhovor. [celá zpráva]

Kategorie: Do 30 let
Projekt: Zvol si info

Studenti Masarykovy univerzity v Brně se rozhodli ukázat, jak lze pracovat s informacemi, které se nabízejí na internetu. Nechtějí nikomu říkat, co si myslet, ale chtějí upozornit na množství nepravd, které se na internetu objevují.

Vytvořili proto příručku „Surfařův průvodce po internetu“, která pomáhá rozpoznat dezinformace. Navštěvují také střední školy, kde pro studenty na dané téma pořádají semináře.

Cena diváků České televize
Projekt: Babičkové

Studenti Církevního gymnázia Německého řádu v Olomouci už dva roky pravidelně navštěvují obyvatele domova pro seniory Pohoda ve Chvalkovicích. Nápad, aby si každý „adoptoval svou vlastní babičku nebo dědečka“, inspiroval charitativní Den dobré vůle, který škola každoročně pořádá.

Studenti vyrážejí jednou nebo dvakrát týdně za konkrétním člověkem, s nímž si povídají, hrají hry, předčítají mu nebo „jen“ naslouchají.

Cena O2 – vstřícná a bezpečná komunita
Projekt: Nenech to být

Studenti z Brna za podpory ministerstva školství a ve spolupráci s Linkou bezpečí, Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno a YouTuberem Nejfakem vytvořili a provozují internetový systém a mobilní aplikaci sloužící k boji proti šikaně. Novinky již o jejich iniciativě informovaly. [celá zpráva]

Vítězové ceny O2 – vstřícná a bezpečná komunita

Vítězové ceny O2 – vstřícná a bezpečná komunita

FOTO: Eva Kořínková

Za jediný měsíc fungování se do projektu zaregistrovalo téměř 500 škol z celé ČR, nahlásila se již stovka případů šikany či jiných problémů v kolektivu. Každý případ putuje k vybrané osobě na dané škole spolu s profesionálně vypracovanou metodikou řešení.