Podle ministerstva se jednalo o největší výzvu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), která má zvýšit kvalitu vysokých škol a zlepšit šance uplatnění jejich absolventů. V programu bylo k dispozici 17 miliard korun.

„Čtyřvýzva znamená pro vysoké školy jedinečnou příležitost, která se v tomto objemu již nebude opakovat,” uvedl v tiskové zprávě náměstek ministerstva Václav Velčovský, který má na starosti řízení sekce operačních programů.

Dotace podle něj získala široká škála projektů, od technicky zaměřených po humanitní a umělecké.

Snaha přizpůsobit vzdělávání trhu

Projekty se budou financovat z výzev Evropského sociálního fondu (ESF), Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely - budování či modernizace a z výzvy Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů.

Mají přispět například k tomu, aby se vzdělávání přizpůsobilo potřebám trhu, měly by podpořit vybudování nové infrastruktury škol nebo modernizaci učeben a vybavení. Povedou údajně také k nárůstu počtu studentů ze sociálně znevýhodněných skupin.

Velké investice do lékařských fakult

Univerzita Karlova (UK) investuje podle ministerstva největší část evropských peněz ze čtyř výzev do svých lékařských fakult. Například inovuje výuku biofyziky, podpoří oblast výzkumu prevence nebo popáleninové medicíny.

Významnou investicí bude také dobudování Univerzitního medicínského centra Lékařské fakulty UK v Plzni.

Masarykova univerzita (MU) v Brně vybuduje v rámci svého největšího projektu komplexní simulační centrum SIMU pro budoucí lékaře na lékařské fakultě. Peníze dostane také dalších šest fakult MU.

Široké spektrum programů a oborů zmodernizuje díky dotacím i České vysoké učení technické (ČVUT) v Praze, Vysoké učení technické (VUT) v Brně a Univerzita Palackého (UP) v Olomouci.