„Přijímací zkoušky budou mít vliv na reálný obsah učiva. Vycházím z vlastní zkušenosti učitele českého jazyka na základní škole, který zažil jednotné přijímací zkoušky. K redukci učiva docházelo, pochopitelně neoficiálně, výuka u žáků hlásících se na maturitní obory se soustředila hlavně na testované učivo,“ upozornil výzkumník Pedagogické fakulty Ostravské univerzity Tomáš Bouda.

Přijímací zkoušky jako nástroj regulace učiva základní školy na testované znalosti jako větný rozbor či typové úlohy z matematiky tak podle něj nemohou vést k vyšší kvalitě vzdělávání.

Motivace učit se

K pozitivnímu očekávání veřejnosti patří vyšší motivace k učení u žáků osmých a devátých tříd. K tomu již do jisté míry na některých školách došlo. Žáci, kteří chtějí jít na školu s maturitou, se více věnují předmětům, z nichž budou skládat zkoušky.

Problém podle společnosti EDUin je, že to dále zvyšuje nežádoucí vnější motivaci obavami z neúspěchu. Ve vzdělávacích dokumentech se velmi často mluví o důležitosti vnitřní motivace, opatření státu ale prý staví výhradně na vnější motivaci zkouškami a testováním.

Nelze vyloučit zlepšení znalostí v matematice a češtině u přijatých žáků. Nicméně opět především v oblastech, které jsou předmětem testu.

Co se týká nižší míry neúspěšnosti u státní maturity, v tomto případě zřejmě ke změně nedojde.

„Představa, že se výrazně změní podíl žáků, kteří usilují o maturitu, je nereálná,“ píše vzdělávací organizace ve své zprávě. „Aby se opravdu významně snížil počet neúspěšných u maturity, museli bychom příležitost k maturitnímu studiu upřít minimálně polovině populačního ročníku.“

Snížení zájmu o nematuranty

K rizikům může patřit také další snížení zájmu o ty, kteří se neucházejí o maturitní studium. Na nematuritní obory odcházejí žáci s nižší úrovní znalostí. Také proto, že podle odborníků nejsou v centru zájmu základních škol. To pak klade na učitele škol odborných značné nároky.

„Projekt jednotných přijímaček startuje, v dohledné době tedy budeme vědět, které z kladů i rizik jsou reálné,“ dodává odborný konzultant EDUin Tomáš Feřtek.

Důležité ale podle něj je, aby se co nejrychleji po uzavření přijímacích zkoušek zveřejnila anonymizovaná data z tohoto testování. Ministerstvo školství i odborná veřejnost by tak měly možnost vyhodnotit, co ve skutečnosti žáci umějí a v čem a jak podobu jednotných přijímaček pro příští roky přizpůsobit.