„Nové vedení Rakouské báňské a hutní společnosti si v roce 1906 uvědomovalo význam vzdělávání pracujících při zavádění nových výrobních metod a mechanizace výrobního procesu. Proto v roce 1907 zřídilo v areálu fabriky závodní školu, která měla dělníkům poskytnout teoretické znalosti a praktickou výuku ve všech obchodních i technických předmětech,“ popisuje vedoucí muzea Eva Zamarská.

První škola zanikla během 1. světové války

Dvoutřídní škola poskytovala výuku bezplatně osm hodin týdně, jejím úkolem bylo také vychovávat předáky a mistry. Existovala do první světové války.

Zájemci museli složit přijímací zkoušky, mít dobrý zdravotní stav a tříletou praxi v hutních provozech.Eva Zamarská, vedoucí muzea

Později se v železárnách v souvislosti s pokračujícím technickým rozvojem a potřebou vzdělaných lidí otevřela takzvaná pokračovací škola, v níž se mladí dělníci museli učit v neděli.

V roce 1936 došlo k založení Závodní učňovské školy. O ni byl velký zájem, protože její absolventi byli lépe placeni a přednostně obsazovali pozice mistrů a dozorců. V prvním roce se do ní dostalo pouze 40 zájemců z 260, o dva roky později již na ní studovalo 108 učňů.

„Nebylo to ovšem jednoduché. Zájemci museli složit přijímací zkoušky, mít dobrý zdravotní stav a tříletou praxi v hutních provozech. Často zde dle historických pramenů hrála roli protekce a pověst žáka,“ podotýká Zamarská.

Na výstavě návštěvníci najdou také informace o vzniku současné Střední odborné školy Třineckých železáren, která se začala stavět roku 1950, jelikož kapacita původních učňovských dílen a školy v areálu hutě nestačila.

Výstava potrvá do konce června. Otevřena veřejnosti je od úterý do pátku od 9 do 17 hodin, v neděli od 13 do 17 hodin.