Seminář pro středoškoláky odstartuje v hlavní budově fakulty (Břehová 7, Praha 1) v 9:30. Studenty čekají přednášky z částicové fyziky, na ně naváže praktické cvičení.

Den částicovým fyzikem, který v ČR tradičně spoluorganizuje FJFI, umožňuje středoškolákům pracovat s vědci a získat představu, jak funguje moderní výzkum ve fyzice částic. Každý rok se experimentu zúčastní více než 10 tisíc studentů z celého světa.

Spojení s CERN

Zájemci si vyzkoušejí postupy spojené s objevy nových částic a budou analyzovat reálná data z experimentů prováděných v Evropské organizaci pro jaderný výzkum (CERN), která sídlí ve švýcarské Ženevě.

Experiment se bude paralelně konat na dalších sedmi partnerských univerzitách a v laboratořích, například na univerzitě v Římě, na finské univerzitě v Jyväskylä, na brazilské univerzitě v Sao Paulu a Brookhavenské národní laboratoři v USA.

„V částicové fyzice zůstává nezodpovězeno stále mnoho otázek. Třeba jaké je složení temné hmoty, která tvoří většinu hmotnosti vesmíru, nebo z čeho se skládá spin proton,“ uvedla Jana Bielčíková z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR, jedna z přednášejících na semináři.

Na závěr se všechny zúčastněné instituce spojí s CERN a prostřednictvím videokonference budou diskutovat o výsledcích svých pokusů.