Jak informoval vedoucí Oddělení vnějších vztahů PřF UK Michael Andrle, studovat geografii se zaměřením na vzdělávání lze od příštího akademického roku nově i jednooborově.

Cílem bakalářského oboru je jednak studenty seznámit s aktuálními poznatky v geografii, jednak je naučit využít je ve školní praxi s pomocí pedagogicko-psychologických a oborově-didaktických postupů.

Moderní překryv disciplín

Dvouoborové studium geologie a klasické archeologie má za cíl poskytovat moderní interdisciplinární překryv. Geologie se uplatňuje v mnoha dalších vědních disciplínách, pro jejichž úspěšný rozvoj jsou vítáni odborníci se širokým geologickým základem a detailní znalostí vědeckých metod.

Budova Přírodovědecké fakulty UK na praždém Albertově, kde se budou oba nové obory vyučovat.

Budova Přírodovědecké fakulty UK na pražském Albertově, kde se budou oba nové obory vyučovat.

FOTO: Přírodovědecká fakulta UK - Petr Jan Juračka

Absolvent se má stát mezioborovým specialistou se širokým znalostním základem.

Řádný termín přijímacích zkoušek na oba nové obory proběhne mezi 13. a 15. červnem.