„Projekt ICARUS je založený na nedávných objevech, které doslova přepsaly učebnice materiálového inženýrství. Ještě před 10 lety by vás za tvrzení o podobných slitinách vyhodili od zkoušek,“ vysvětluje Polcar.

Materiál budoucnosti

Projekt vychází z převratné studie publikované v časopise Science, která prokázala, že s použitím nanotechnologií je možné dosáhnout termodynamicky stabilních slitin.

Hlavní využití speciálních slitin se očekává v leteckém průmyslu, kde odolnější materiál umožní dosáhnout vyšší teploty tryskových motorů.

Dosud přijímaný fakt, že s rostoucí teplotou roste zrno materiálu, čímž se zhoršují jeho vlastnosti (ztráta pevnosti, výrazné měknutí), nemusí vždy platit. Nové studie tvrdí, že je možné vyrobit slitiny, které budou díky nanostruktuře zrna termodynamicky stabilní, a tím mnohem odolnější vůči vysokým teplotám a radiaci, uvádí ČVUT.

Hlavní využití těchto speciálních slitin se očekává v leteckém průmyslu, kde odolnější materiál umožní dosáhnout vyšší teploty tryskových motorů, a tím úspory paliva. Dále v kosmických sondách, kde bude díky pevnosti materiálů možné snížit hmotnost satelitů.

V jaderném průmyslu mohou nové slitiny zvýšit výkon elektráren, rovněž mohou být použity ve speciální zdravotnické technice či při skladování jaderného paliva.

Do tří let ve vesmíru

Skupina pokročilých materiálů (Advanced Materials Group) na katedře řídicí techniky FEL ČVUT má dlouhodobé výsledky ve výzkumu v oblasti povrchového inženýrství, konkrétně tenkých pevných vrstev vytvářených fyzikálními nebo chemickými metodami.

Společnost AdvaMat má v projektu ICARUS za úkol navrhovat způsoby vytváření a testování speciálních slitin v závislosti na teoretických výpočtech dalších partnerů.

Hmatatelné výsledky snažení by se měly dostavit už v roce 2018. Ambiciózním cílem je v horizontu tří let poslat do vesmíru satelit vybavený prvními komponenty právě z těchto nových termodynamicky stabilních slitin.

FET Open (Future Emerging Technologies) je program Evropské unie pro vysoce ambiciózní projekty zaměřené na výzkum a vývoj slibných a dosud neprozkoumaných technologií. Úspěšnost žadatelů o grant FET Open je pouhé jedno procento. Start-up ČVUT je prvním českým subjektem, který tuto prestižní dotaci v daném oboru získal.