V prosinci ministři schválili povinnou maturitu z matematiky pro gymnázia a lycea od školního roku 2020/2021. Neshodli se na tom, kterých odborných škol by se měla od školního roku 2021/2022 nebo 2022/2023 týkat. [celá zpráva]

Ministryně měla do února předložit nový návrh nařízení vlády zohledňující připomínky ministrů. Už tehdy ale nepředpokládala, že by na návrhu něco zásadního měnila, poněvadž vzešel z debaty v parlamentu i s odbornými asociacemi.

„Obávám se, že nic detailnějšího nevymyslíme,” řekla Valachová v prosinci.

V návrhu i zemědělské školy

V návrhu je tak nadále více než stovka odborných oborů. Pokud by bylo zastoupení středoškoláků v jednotlivých oborech stejné jako na jaře 2016, maturovalo by povinně z matematiky po jejím zavedení na odborných školách 91 procent žáků.

V návrhu zůstaly i zemědělské školy, s čímž nesouhlasí ministerstvo zemědělství. Jeho postoj se od prosince nezměnil.

„V případě resortně zaměřených oborů by měl být důraz kladen primárně na vzdělávání v oblasti profilujících odborných předmětů. Domníváme se, že zařazení matematiky jako zkušebního předmětu nebude vytvářet prostor pro zlepšení úrovně znalostí žáků v odborných předmětech. Přitom právě úroveň odborných znalostí absolventů je v současné době nejvíce kritizována ze strany resortních zaměstnavatelů,” uvedla tisková mluvčí ministerstva Markéta Ježková.

Matematika bývá předmětem, ze kterého propadá nejvíce maturantů. O zavedení povinné maturity měli zájem zaměstnavatelé reprezentovaní Svazem průmyslu a dopravy.

Bývalý ministr Marcel Chládek (tehdy ČSSD) ji chtěl spustit už v roce 2019, ale Valachová to odložila. Studenti středních škol, kde bude zavedena, budou povinně maturovat ze tří předmětů. Vedle českého jazyka a matematiky to bude cizí jazyk.