„Projednáváme nyní memorandum s unií, které by rada hlavního města měla podle mé představy schválit do konce února,” řekla Ropková.

Do parlamentu by volily svého zástupce jednotlivé školy ve svých vlastních parlamentech. Následně by se konala setkávání na půdě magistrátu.

Debaty i o šikaně

Studenti by tak mohli městu předávat informace či své připomínky, a parlament by se tak stal jakýmsi poradním sborem města. Rovněž by se diskutovalo o důležitých tématech, například o šikaně.

Jakmile memorandum s unií schválí vedení Prahy, vznikne komise složená ze zástupců obou stran, která vznik parlamentu připraví a naplánuje.

Jednotlivé školy si mohou zakládat své vlastní parlamenty, které se pravidelně scházejí a diskutují s vedením školy o jejím fungování. Zákon školám zakládat parlamenty přímo nenařizuje.