O nutnosti změn ve způsobu výuky matematiky se hovoří v souvislosti s chystaným zavedením povinné maturity z tohoto předmětu. Školní inspekce považuje způsob výkladu za klíčový pro rozvoj matematické gramotnosti. Efektivnější je podle ní badatelský přístup.

V hodinách by se měli slovně rovnocenně zapojovat učitelé a žáci.Česká školní inspekce

Loni 62 procent učitelů 1. stupně uvedlo, že používají série úloh, které přivedou žáky k řešení.

Začínající kantoři hovoří více

V hodinách by se měli slovně rovnocenně zapojovat učitelé a žáci, doporučuje inspekce. Začínající učitelé mají podle jejích zjištění tendenci hovořit více než pedagogové s více než třináctiletou praxí.

Očekávali návody, co a jak mají učit. Zůstala jim představa o výuce matematiky založené na výkladu učitele.

Studie, jejíž výsledky byly zveřejněny v časopise Pedagogika, naznačila, že budoucím učitelům k podpoře aktivnějšího zapojení žáků nemusí stačit ani kurzy zaměřené na badatelský přístup k matematice.

Nový přístup zlepšuje znalosti, některé zklamal

Výzkum od října 2014 do června 2016 absolvovaly tři desítky studentů jednoho ročníku magisterského studia. Studenti se učili sami přistupovat k řešení matematických úloh tvořivě i používat tuto metodu ve výuce.

Badatelský přístup vedl ke zlepšení znalosti matematiky i postoji k ní, zjistila studie. V didaktickém kurzu se studenti sice ochotně účastnili badatelsky zaměřených aktivit a byli v nich poměrně úspěšní, ale některé náplň seminářů zklamala. Očekávali návody, co a jak mají učit. Zůstala jim představa o výuce matematiky založené na výkladu učitele.

Jak posoudit správnost řešení?

Budoucím prvostupňovým učitelům vadila nejednoznačnost vyplývající z různých možných řešení i výsledků. „Nejsou si jisti, zda budou během praxe schopni adekvátně reagovat a posoudit správnost žákovského řešení, které se liší od jimi předpokládaného,” uvedla studie.

Přístup postavený na popisu správných postupů učitelem považovali studenti za bezpečnější. Ukázalo se to i při praxích, kdy v hodinách převažovala jejich jednosměrná komunikace směrem k žákům.

Jako žáci se s tím nesetkali

„Vyučující studenti málo požadovali po žácích, aby navrhli postup řešení úlohy, vysvětlili jej, zdůvodnili, a to i v případech, kdy situace po takovém přístupu volala,” říká studie.

Hlavní překážka rozšíření badatelského přístupu podle řady odborníků spočívá v tom, že sami učitelé se jako žáci s tímto přístupem nesetkali. Jako možnou podporu autorky studie navrhují uskutečnit didaktický kurz až v závěru pedagogické fakulty nebo tuto metodu učit pedagogy v dalším vzdělávání.