Na základních školách působí zhruba 71 tisíc učitelů, z toho více než 36 000 na prvním stupni. Při hodinách, které navštívili inspektoři, převládala frontální výuka. Čím dál více se používají i jiné formy výuky.

V různých ročnících se to ale liší. „Významné rozdíly byly zjištěny mezi 1. a 2. stupněm základních škol, největší byly v zařazování skupinové výuky a samostatné práce žáků. Četnější výskyt, tedy rozmanitější výukové formy, byl zaznamenán na 1. stupni,” uvedla inspekce.

Ve třetině případů chybí individuální přístup

Inspekce doporučila, aby si učitelé prvního a druhého stupně vyměňovali zkušenosti a mohli vzájemně navštěvovat své hodiny.

Ve třiceti procentech hodin inspektoři postrádali individuální přístup k žákům. Upozornili, že to může znamenat problémy při postupujícím společném vzdělávání, tedy začleňování dětí s různými problémy do běžných škol. Nadále ve třídách převažuje větší aktivita na straně učitele než žáků.

Na základních školách působí v drtivé většině případů kvalifikovaní pedagogové. O něco větší zastoupení učitelů bez potřebné kvalifikace je na malých školách pouze s prvním stupněm, kde tvoří 12,6 procenta pedagogů.

Inspekce na druhém stupni sledovala také odborné vzdělání pro vyučované předměty. Zákon ho nevyžaduje, ale sami ředitelé na něj kladou důraz, protože zodpovídají za kvalitu vzdělávání. Ve více než třech čtvrtinách navštěvovaných hodin učili aprobovaní pedagogové, uvedla ČŠI.