„Studie ukazuje, že fyzici přikládají menší pozornost těm teoriím, jež jsou plné matematických detailů,“ uvádí webové stránky sciencedaily.com.

Tim Fawcett a Andrew Higginson z univerzity v Exeteru to prokázali na základě dvou tisíc článků v předním časopise věnovaném fyzice.

Pokud článek obsahoval velké množství matematických rovnic na každé stránce, šance na jeho citování ostatními vědci šly prudce dolů.

Co rovnice znamenají

„Už jsme dokázali, že rovnice odrazují biology, ale toto zjištění nás překvapilo. Fyzici totiž matematiku většinou ovládají,“ okomentoval závěry Andrew Higginson. Situace se jen těžko může vyřešit tím, že se výuka matematiky posílí.

Podle autorů by se výzkumníci měli spíše zaměřit na to, aby svá zjištění lépe vyjadřovali, tj. důkladněji vysvětlili, co ony jednotlivé rovnice vlastně znamenají. V opačném případě zde bude celá řada kvalitních teoretických prací, které se však v praxi nikdy neuplatní. Už při prvním pohledu se jich totiž lekne i zkušený fyzik.