Květnové testy, jejichž výsledky nyní inspekce publikovala, vyplňovalo zhruba 9000 šesťáků a primánů a přes 6000 žáků z 1. ročníků vybraných oborů zakončených výučním listem. Vedle specifických úloh měly testy také společnou část.

Problémy s vysvětlením významu textu

V každé z deseti společných úloh ověřujících čtenářskou gramotnost měli šesťáci vyšší úspěšnost než učni. Navzdory jinak strukturovanému vzorku žáků považuje inspekce tato zjištění za „alarmující”.

Nejvíce učni zaostávali při úlohách zaměřených na vysvětlení významu textu. Inspekce to považuje za obecnou dovednost nezbytnou pro život bez ohledu na obor studia. Vznáší se podle ní také otazník nad tím, zda učni budou mít možnost si tyto dovednosti doplnit vzhledem k praktickému zaměření školy.

Průměrná úspěšnost žáků šestých tříd ZŠ v testu čtenářské gramotnosti byla 71 procent, což bylo nad hranicí, kterou odborníci očekávali. Učni průměrnou úspěšností 48 procent za předpokládanými 67 procenty zaostali. Více než třetina žáků nevyřešila ani dvě pětiny úloh.

Matematická negramotnost

Za očekáváním obě věkové skupiny zaostaly v matematických dovednostech. Šesťáci měli úspěšnost 51 procent, zatímco odborníci předpokládali 67 procent. Úspěšnost učňů byla 32 procent. „To je méně než polovina z minimální očekávané úspěšnosti a je jednoznačným neúspěchem,“ uvedla ČŠI.

Výsledek ukazuje na nízkou úroveň matematické gramotnosti prospěchově slabších žáků na konci základní školy, uvedla inspekce.

Potřeba věnovat se slabším

„Toto nepříznivé zjištění může být důsledkem zesílené pozornosti věnované žákům připravujícím se k přijímacím zkouškám na studijně náročnější typy škol a upozadění žáků s nižšími studijními ambicemi,” doplnila inspekce.

V testu, který vycházel z požadavků základní školy, čtvrtina učňů vyplnila úspěšně méně než jednu pětinu úloh.

U čtenářské a matematické gramotnosti inspekce doporučuje věnovat na druhém stupni základních škol větší pozornost žákům se slabšími výsledky.