„Rozhodla jsem, že se původně velmi přísně nastavená kritéria, co lze prodávat ve školním bufetu, rozvolní, a zařídila jsem, že se vyhláška bude týkat pouze žáků plnících povinnou školní docházku, nikoli středoškoláků," okomentovala ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD).

I na osmiletých gymnáziích

Potraviny nevyhovující vyhlášce se tak mohou nabízet například i na osmiletých gymnáziích, ale pouze v prostorách, do kterých nemají děti nebo žáci do splnění povinné školní docházky stálý přístup.

Rozhodnutím ministryně se pravidla vyhlášky nevztahují ani na potraviny a jídla, která vznikla při praktickém vyučování, aby mohli žáci své výrobky sami konzumovat.

V případě nevyhovujícího mléka a mléčných výrobků zařazených do projektu Mléko do škol je prodloužena lhůta k nabízení těchto výrobků na základních školách do 31. července 2017. Po tuto dobu platí již dříve vyjednané evropské nařízení, na základě kterého je program vyhlašován.

Konkrétní požadavky na potraviny (přípustné hodnoty, limity a gramáže) připravilo do vyhlášky ministerstvo zdravotnictví, které má danou oblast na starosti. V současné době chystá také metodiku, která má pomoci praktickému naplňování požadavků vyhlášky a na příkladech ukazovat potraviny, které splňují její výživové požadavky.