Novela se podle senátora Jiřího Nenutila (ČSSD) týká až 1800 pracovníků zejména z finančních a katastrálních úřadů nebo z České správy sociálního zabezpečení.

Jen z pražského ústředí této správy by muselo odejít 300 z 1600 pracovníků, což by mohlo způsobit problémy s výplatou důchodů. V případě Puncovního úřadu by to byla dokonce pětina zaměstnanců.

ODS by podle předsedy svých poslanců Zbyňka Stanjury chtěla novelu využít k obnovení smluvních platů ve státní správě, aby úřady mohly zaplatit kvalitní specializované experty. Podle kritiků z řad ČSSD a KSČM by ale hrozilo zneužívání těchto platů k lepšímu ohodnocení straníků dosazených do státní správy.

Možná výjimka pro posudkové lékaře

Do novely by mohla být začleněna také výjimka pro zhruba 150 posudkových lékařů, aby mohli nadále pracovat, i když dosáhli 70 let věku. Podobnou výjimku už parlament schválil pro diplomaty.

Senátor ODS Jiří Oberfalzer původně také navrhoval v novele rozšířit na řadové referenty výjimku týkající se požadované výše vzdělání. Tu má třeba vrchní referent či rada úřadu za předpokladu, že se „při výkonu práce v pracovním poměru dlouhodobě osvědčil”.

Argumentoval mimo jiné tím, že dosavadní zaměstnanci museli předpoklad vzdělání splnit k loňskému 1. červenci a neměli odpovídající časový prostor pro jeho doplnění.

Nakonec ale kývl na verzi, kterou připravil náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký.

Do roku 2021 vystudovat střední školu

Podle výsledné verze mají úředníci vystudovat střední školu do roku 2021. Dosavadním úředníkům bez příslušného vzdělání by měl podle předlohy pracovní poměr zaniknout nikoli 30. června 2017, ale až 31. prosince 2021.

Podobně upravená novela prodlužuje pro úředníky do 31. srpna 2021 lhůtu pro předložení žádosti o přijetí do služebního poměru.