Škola byla otevřena za přítomnosti starosty a radních městské části Praha 4. Po oficiální části pak ve 14 hodin vypuklo „Povstání na Pankráci”, což byla série autorských čtení, autogramiád, kreativních workshopů a soutěží, které připravili studenti.

Návštěvníci si mohli prohlédnout moderní ateliéry fotografie, grafiky, animace a trikových efektů, navštívit dílny kreativního psaní nebo se podívat na první výsledky autorské tvorby všech oborů.

VŠKK staví na zkušenosti severských a britských škol, které vychovávají studenty pro práci v mediální a reklamní sféře, ale staví i na domácí tradici. V oblasti vizuální a reklamní tvorby navazuje na dědictví školy Michael, kterou založil v roce 1994 spisovatel a reklamní tvůrce Zdeněk Štěpánek.

Za VŠKK stojí právě lidé, kteří provozují školu Michael, střední a vyšší odbornou školu reklamní a umělecké tvorby.

Jediná VŠ vzdělávající v tvůrčím psaní

V oboru Literární tvorba těží škola ze zkušeností pedagogů bývalé Literární akademie Josefa Škvoreckého. V současné době je to jediná vysoká škola v České republice, která poskytuje soustavné vzdělání v oblasti tvůrčího psaní.

Vedle literární tvorby je možné na VŠKK studovat také grafický a mediální design, animaci a vizuální efekty nebo fotografii a audiovizi. Školné se podle oboru pohybuje od 31 do 44 tisíc korun za semestr.

V ČR byly letos v lednu čtyři desítky soukromých vysokých škol, na kterých studovalo zhruba 35 tisíc lidí. Studenti soukromých VŠ představovali zhruba desetinu všech studentů vysokých škol.

Umělecké obory jsou na soukromých školách spíše výjimečné. První výtvarnou soukromou VŠ byl Art & Design Institut, u jehož zrodu stál bývalý ředitel Národní galerie Milan Knížák. V Písku funguje Filmová akademie Miloslava Ondříčka.