Náročný akreditační proces začal již v roce 2011. Během pěti let navštívili zástupci akreditační komise třikrát Anglo-americkou vysokou školu, aby potvrdili, že škola plně vyhovuje přísným podmínkám. V roce 2012 byl AAU přiznán stav způsobilosti, o tři roky později se stala kandidátskou institucí. Letos se rozhodla komise udělit škole akreditaci.

„Americká akreditační autorita WSCUC sleduje čtyři hlavní standardy, které detailně posuzuje na základě 39 hodnoticích kritérií. Důraz se klade například na vnitřní systémy kontroly kvality, diverzifikaci finančních zdrojů, strategické plánování či dodržování akademických svobod,“ popsala akreditační řízení Katarína Stehlíková, viceprezidentka AAU.

Akreditace oblasti, obory si školy nastaví samy

Zkušenost AAU je zajímavá i v kontextu vývoje českého vysokého školství, kde se letošní novelou vysokoškolského zákona také zavádí možnost institucionální akreditace. Vzdělávací instituce tak budou moci například zažádat o akreditaci celé oblasti, třeba ekonomie. Jednotlivé ekonomické obory si už bude škola akreditovat sama a upravovat podle poptávky trhu bez dalšího potvrzení akreditačním úřadem. Novela tak přináší nejen větší autonomii a flexibilitu pro školy, ale také větší odpovědnost.

Odborný seminář o akreditacích na půdě AAU

Odborný seminář o akreditacích na půdě AAU

FOTO: AAU

V zahraničí je tento systém běžný. AAU v pátek uspořádala odborný seminář pro zástupce českých vysokých škol a univerzit, na kterém se její představitelé podělili o detaily ze svého akreditačního procesu a s pozvanými odborníky debatovali o největší změně v systému českého vysokého školství za posledních 18 let.

Možná konkurenční výhoda

Akreditace WASC byla Anglo-americké vysoké škole udělena na šest let. Studenti AAU, kteří absolvovali své studium po letošním červnu, již obdrží diplomy s českou i americkou akreditací. Tím se jim značně usnadní administrativní proces uznání studijních výsledků pro případ dalšího studia na univerzitách a vysokých školách v USA. Garance kvality vysoké školy daná akreditací WASC také představuje hodnotnou položku v životopise absolventů, kteří se budou v zahraničí ucházet o zaměstnání.

„Věříme, že akreditace bude pro naše studenty představovat konkurenční výhodu nad absolventy ostatních vysokých škol nejen v České republice, ale i v evropském měřítku,“ uvedla prorektorka pro akademické záležitosti Milada Polišenská.

Western Association of Schools and Colleges (WASC) vznikla v roce 1962 a je jednou ze šesti regionálních akreditačních autorit ve Spojených státech. Osvědčení uděluje veřejným i soukromým vysokým školám a univerzitám. Mezi jejich nositele patří prestižní vzdělávací instituce jako Chapman University, University of California Berkeley, Stanford University, Univerzity of California Los Angeles či California Institute of Technology. Jen několik škol mimo USA se může pochlubit ziskem této akreditace.