Harvey W. Wiley Award uděluje asociace AOAC International, která sdružuje vědce zabývající se analytickými metodami. Ocenění je pojmenováno po Wileym, jenž se významným způsobem podílel na vzniku legislativy regulující kvalitu potravin.

Hajšlová na letošní konferenci vedle převzetí ceny také přednesla příspěvek o současných technických postupech a nových výzvách při zkoumání kvality, bezpečnosti a falšování potravin.

Množství projektů i ocenění

Čtyřiašedesátiletá Hajšlová je na VŠCHT vedoucí Ústavu analýzy potravin a výživy a vede na této vysoké škole akreditovanou Metrologickou a zkušební laboratoř. Účastní se mnoha mezinárodních výzkumných projektů a je členkou řady mezinárodních výborů, například poradního orgánu EU pro Evropský výzkum HORIZON 2020.

Vedle prestižní Harvey W. Wiley Award získala i řadu dalších ocenění. Například před deseti lety obdržela Cenu ministra školství za mimořádné výsledky, kterých dosáhla při zavádění nových metod nezbytných pro rychlou a efektivní kontrolu hygienických limitů kontaminantů v potravinách.

Loni získala Cenu Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA).