„Chronická lymfocytární leukémie patří mezi nejčastější leukémie dospělých lidí. Prognóza této nemoci a reakce na léčbu je ale u každého nemocného velmi rozdílná. Naše metoda může lékařům pomoci částečně předpovědět, zda budou pacienti na konkrétní terapii reagovat,“ uvedl Marek Mráz, který výzkumný tým odborníků z Ceitecu MU a Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno vedl.

Leukémie může vzniknout tak, že se začnou nekontrolovaně množit B-lymfocyty, což jsou buňky imunitního systému běžně zodpovědné za ochranu před infekcí.

Infekci rozeznávají B-lymfocyty pomocí takzvaných B-buněčných receptorů, molekul na svém povrchu, které při setkání s infekcí dají buňce signál k množení.

Právě tato signální dráha se při vzniku leukémie nesprávně reguluje a některé moderní léky jsou založeny na jejím blokování.

Plánované využití v nemocnicích

„Aktivitu této signální dráhy řídí molekuly microRNA a právě hladinu dvou těchto molekul měříme. Pacienti, kteří mají jejich hladiny nízké, budou mít s velkou pravděpodobností agresivnější podobu nemoci a budou hůře reagovat na léčbu,“ popsal Mráz princip patentu.

Odborníci nyní zjišťují možnosti spolupráce s komerčním partnerem, který by mohl vyvinout testovací sadu pro běžné využití v nemocnicích.

Hledání možností blokování leukémie

Patent je jen jedním z výsledků práce výzkumného týmu, který je za to odměněn také prestižním oceněním České společnosti pro biochemii a molekulární biologii – Cenou Josefa V. Koštíře.

Vědci nadále pracují na výzkumu signalizační dráhy ovlivňující vznik leukémie a účinku látek, které ji mohou blokovat.

„Hledáme potenciální kombinace léků, které by mohly jednak blokovat námi studovanou signalizační dráhu a jednak útočit na rakovinné buňky skrze další molekuly umístěné na povrchu B-lymfocytů,“ doplnil Mráz.