Podobně jako jiné žebříčky vysokých škol hodnotí i tento vědu a výzkum na základě bibliografických databází článků a citací, tentokrát sledoval výsledky za léta 2011 až 2015.

Polovina hodnocení je reputace

Žebříček QS posuzuje například i poměr počtu pedagogů na studenty, podíl zahraničních studentů a akademických pracovníků a provádí i anketní šetření pro hodnocení reputace škol.

Reputace škol, tedy to, jak ji vnímá akademický svět a významní zaměstnavatelé v mezinárodním kontextu, má v hodnocení významnou, padesátiprocentní váhu.

I proto se zde olomoucká univerzita dříve nevyskytovala. Díky postupnému zlepšování však letos stanula po boku Univerzity Karlovy, ČVUT, Masarykovy univerzity i VUT, které si v porovnání s loňskem v žebříčku pohoršily.

V indikátorech Citations per paper (normovaný počet citací na jednoho akademika) a International faculty (podíl zahraničních akademiků na univerzitě) je UP v pořadí českých univerzit dokonce na prvním místě.

Možný vliv na finance pro české školy

„Univerzita Palackého již figuruje ve dvou ze tří nejprestižnějších světových rankingů univerzit. To, že se ocitáme ve společnosti nejlepších akademií, má obrovský význam, a to jak pro mezinárodní vědeckou spolupráci, tak pro reputaci univerzity,“ řekl její rektor Jaroslav Miller s tím, že v budoucnu se umístění v mezinárodních žebříčcích možná bude zohledňovat i v systému rozdělování financí pro české vysoké školy.

Žebříček zahrnuje 916 univerzit z celkem 4322 sledovaných. První tři místa obsadily americké univerzity – Massachusetts Institute of Technology, Stanford a Harvard University.