„Chceme navázat na úspěchy Centra agentních technologií, které je známé jednou z nejrozsáhlejších výzkumných spoluprací s americkými obrannými složkami ve střední Evropě, ale i efektivním partnerstvím s průmyslem a zakládáním úspěšných startupových společností,“ popisuje zakladatel AI Centra a vedoucí katedry počítačů Michal Pěchouček.

Teorie her i inteligentní dopravní systémy

Pěchouček dodal, že výzkumně se pracoviště za poslední roky výrazně rozrostlo. Celkem 35 vědců a doktorandů se v nově založeném centru zabývá problematikou teorie her, multiagentními simulacemi, inteligentním plánováním, strojovým učením, aplikacemi umělé inteligence ve výpočetní robotice a dronech, inteligentními dopravními systémy budoucnosti, od leteckého provozu až po cyklistiku.

Dalšími tématy jsou kybernetická bezpečnost a ochrana kritických infrastruktur. Pro každou z uvedených oblastí byla vytvořena zvláštní výzkumná skupina.

Centrum je financováno z amerických vládních agentur, projektů agentury GAČR, evropských výzkumných projektů i od průmyslových partnerů.