Radní materiál projednali na svém posledním zasedání, analýza bude součástí připravované koncepce školství.

„Naším cílem je vytvořit kvalitní a komplexní koncepci školství obvodu, která může být vzorem pro další městské obvody," uvedl radní obvodu Adam Rykala (ČSSD), který má oblast školství na starosti.

Slučování škol

V obvodě vyvolalo v minulých měsících rozruch rozhodnutí radních o sloučení dvou základních škol. Vedení obvodu to zdůvodňovalo právě malou naplněností. Rodiče se ale proti rozhodnutí bouřili, nelíbil se jim způsob, jakým s nimi úřad komunikoval, obvod podle nich přijde o kvalitní školu.

Kvůli slučování škol se v obvodě dokonce konalo referendum, k němu ale nepřišla ani čtyři procenta voličů, a tak jeho výsledky nebyly platné. [celá zpráva]

Právě spory kolem sloučení škol v Mitušově ulici však byly jedním z důvodů, proč obvodní radní začali připravovat školskou koncepci. Jednou z otázek referenda bylo, zda lidé souhlasí s tím, aby slučování či rušení základních a mateřských škol předcházelo veřejné projednání s občany a zpracování odborné koncepce nezávislou třetí osobou. Převážná většina hlasujících to podpořila.

„Kromě pracovníků oddělení školství úřadu na přípravě spolupracuje od února pracovní skupina, řada odborníků a institucí,” uvedl Rykala. Dalším krokem přípravy koncepce budou SCIO testy zaměřené na porovnání úrovně znalostí žáků pátých tříd. Komplexní koncepce školství má být hotova do konce roku.

Demografický vývoj

Vedoucí odboru strategického rozvoje, školství a kultury Milan Stoch uvedl, že obvod musí řešit klesající počet dětí školního a předškolního věku a s tím rostoucí tlak na udržitelnost škol a školských zařízení i nárůst počtu seniorů.

Vliv na další demografický vývoj bude mít podle analýzy také fakt, že do roku 2025 výrazně ubude lidí ve věkových kategoriích produktivního obyvatelstva od 20 do 39 let, tedy především u obyvatel s potenciálem zakládat rodiny.

„Zatímco v současné době tuto věkovou skupinu tvoří zhruba 29 tisíc obyvatel, za 10 let se bude jednat pouze o něco málo přes 22 tisíc. Je tedy možné prognózovat zhruba třiadvacetiprocentní pokles, což vytváří potenciál dalšího zhoršování situace z hlediska stárnutí populace,” uvedl Rykala. Obvod Ostrava-Jih má zhruba 100 tisíc obyvatel.