Letošní ročník charitativní akce Krása pomáhá dětem ve prospěch nemocných dětí léčících se v Krajské zdravotní přinesl celkem 450 tisíc korun. Přístroj „Cought Assist“ stál 128 tisíc korun.

Zbylé peníze pomohly k dovybavení dětského pavilónu, jehož část prošla v loňském roce první fází rekonstrukce, a posledních sto tisíc korun získalo dětské a dorostové oddělení teplické nemocnice na dovybavení pokojů pro dětské pacienty s doprovodem a pro novorozeneckou stanici.

Pro pacienty se svalovou slabostí

„Jde o takzvaného kašlacího asistenta, který jednoduchým způsobem asistovaného nádechu a výdechu umožní odsátí hlenu z dýchacích cest,” vysvětlil Adam Cipra, lékař Dětské kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní.

Dodal, že se používá zejména u neurologicky nemocných pacientů, kteří trpí svalovou slabostí, nebo u dětí napojených na ventilátor, které mají v řízeném umělém spánku sníženou schopnost kašlat. Díky přístroji se snižuje doba jejich hospitalizace a léčení.