Jednotné závěrečné zkoušky učňů byly letos podruhé povinné. Poprvé je ale mohly školy využít již v roce 2005 a v posledním roce před plošným zavedením s jednotným zadáním dobrovolně pracovalo přes 90 procent učilišť. Letos se konaly asi na 500 školách a zúčastnilo se jich podle údajů Národního ústavu pro vzdělávání přes 28 tisíc žáků.

Finančně náročné elektrotechnické obory

Závěrečné zkoušky mají písemnou, ústní a praktickou část. Inspektoři na konci května a v červnu navštívili 79 škol, kde zkontrolovali závěrečné zkoušky u 133 oborů. Nejčastěji se jednalo o strojírenské obory, obory spojené s gastronomií a hotelnictvím nebo o elektrotechniku a výpočetní techniku. Inspektoři také zjišťovali informace od ředitelů.

Žáci si v písemné části přirozeně vybírali taková témata, která se jim jevila jako nejsnadněji zpracovatelná a nejméně náročná.ČŠI

U poloviny oborů ředitelé uvedli, že je pro jejich školu jednotná praktická zkouška nákladnější než dříve. Nejvíce se to projevuje u oborů zaměřených na elektrotechniku a výpočetní techniku. Výdaje ze strany školy byly průměrně vyšší o 807 korun na žáka.

Člověk z praxe

Kladně inspekce hodnotila, že v 90 procentech oborů se ústní části zkoušky zúčastnil odborník z praxe. Drtivá většina škol také využívala doplňující podklady, jako jsou ukázky materiálů, výrobky, obrázky nebo schémata.

„Doplňující podklady mohou být velmi vhodnou pomůckou při odstraňování nejrůznějších bariér, mohou například usnadňovat projev žákům s nižší úrovní komunikativních dovedností,” řekli inspektoři.

V písemné části ředitel vybírá nejméně tři témata, z nichž si žák jedno volí. U více než poloviny oborů se potvrdilo, že ve volbě žáků některé téma převažovalo. „Žáci si přirozeně vybírali taková témata, která se jim jevila jako nejsnadněji zpracovatelná a nejméně náročná,” uvedla inspekce.

ČŠI by uvítala více zkoušek ve firmách

Při praktické části by inspekce uvítala větší podíl učilišť, která ji provádějí přímo ve firmách. Aktuálně se v podnicích konaly zkoušky přibližně v sedmině oborů, hlavně u budoucích kuchařů a číšníků nebo prodavačů.

Součástí praktické zkoušky může být i obhajoba samostatné odborné práce, kterou zpracovávali žáci ve třiceti procentech oborů.

„Při zpracování samostatné odborné práce mohou žáci prokázat hlubší znalost určité odborné problematiky, samostatný tvůrčí přístup a mohou také prezentovat výsledky své práce,” uvedla inspekce. Školy podle ní mají se zařazením odborné práce výrazně pozitivní zkušenosti.