„Do prvního ročníku oboru všeobecné lékařství před šesti lety nastoupilo 106 uchazečů. Do šestého ročníku došlo 72 a k dnešním prvním promocím 48 z nich,“ uvedl děkan LF OU s tím, že pro univerzitu je tento den historickou událostí.

„Věříme, že naši absolventi nám budou dělat dobré jméno. Bohužel v kraji zůstává jen desítka z nich, což bychom v budoucnu chtěli změnit. Deset procent odchází do zahraničí a ostatní si našli práci podle místa bydliště,“ upřesnil děkan.

Všichni absolventi již mají práci

Podle proděkanky pro studium LF OU Ivony Závacké všech 48 držitelů diplomů už svou práci má.

„Co vím, tak jsou všichni rozebráni, někteří si vybírali mezi více možnostmi. Některá zdravotnická zařízení je lákala i na absolventská stipendia,“ usmála se proděkanka pro studium.

První studenti byli průkopníci

Jednou z úspěšných absolventek LF OU je i šestadvacetiletá Lucie Svrčinová z Mošnova na Novojičínsku. I ona už práci má: druhý týden pracuje v havířovské nemocnici na dětském oddělení.

Svůj slavnostní slib v Ostravě složila i šestadvacetiletá Lucie Svrčinová z Mošnova. Už pracuje jako lékařka v havířovské nemocnici.

Svůj slavnostní slib v Ostravě složila i šestadvacetiletá Lucie Svrčinová z Mošnova. Už pracuje jako lékařka v havířovské nemocnici.

FOTO: Denisa Doležalová, Právo

„Chci se věnovat pediatrii a neonatologii. Jinak studium bylo obtížné. My jsme totiž byli ti průkopníci – byli jsme první. Ti po nás už to budou mít jednodušší, prošlapali jsme jim cestu,“ svěřila se mladá lékařka s tím, že největší problém jí udělala zkouška z anatomie a farmakologie.

Fakulta má schválené další lékařské obory

Lékařská fakulta OU plánuje svůj další rozvoj. Podle neoficiálních informací schválila Akreditační komise ČR v červnu její žádost o studium oboru všeobecného lékařství v angličtině.

„Prošel i obor pro chirurgické obory v doktorandském programu, ale i studium magisterského oboru fyzioterapie. Naším snem je vzdělávat i stomatology,“ sdělil děkan.

Celkem nyní studuje na LF OU kolem 500 studentů. Akreditaci na obor všeobecné lékařství má univerzita do roku 2020. Zájem o studium medicíny každoročně stoupá. Letos škola přijala 1253 přihlášek, přijímá ale jen kolem 110 uchazečů.