Drtivá většina rodičů je přesvědčena, že známky na vysvědčení vypovídají o tom, jak se skutečně jejich děti učí. Opačný názor zastávalo devět procent respondentů.

Mezi odměnami převažují pochvala a dárky. Tři čtvrtiny rodičů, které dětem dávají věcnou odměnu, za ni platí maximálně 500 korun. Pouze u osmi procent respondentů hodnota odměny obvykle převyšuje 1000 korun. Třetina rodičů za dobré vysvědčení bere děti na výlet, přibližně čtvrtina jim dává přímo peníze.

Třetina rodičů zakazuje oblíbené činnosti

Nejobvyklejší reakcí na špatné výsledky ve škole je slovní pokárání, ke kterému se hlásí více než polovina rodičů. Třetina dětem zabavuje oblíbené věci nebo zakazuje oblíbené činnosti, ale velmi podobný podíl děti za špatné známky netrestá vůbec.

Lednové statistiky Linky bezpečí, které byly zveřejněny před pololetním vysvědčením, prokázaly, že špatné vysvědčení už není pro děti takovým strašákem jako dříve. [celá zpráva]

Obavy z reakce rodičů, s nimiž se na Linku bezpečí děti obracejí, jsou méně časté. Zatímco před pěti lety představoval podíl telefonátů s tímto tématem pětinu všech hovorů o škole, v roce 2015 to bylo o téměř pět procentních bodů méně.