„Je zde krásný průřez osobnostmi z oboru medicíny, teologie, pedagogiky, sociálních věd, matematiky, fyziky. Každý, s kým je v knize veden rozhovor, otevírá svoji duši a svůj vztah k univerzitě od historie po současnost, ale i vize. Je to pestrá mozaika pohledů lidí na univerzitu a život v ní,“ řekl Právu rektor Tomáš Zima, který v úterý v Karolinu knihu Lidé Univerzity Karlovy pokřtil.

Podle Marcely Horákové z nakladatelství Current Media, které knihu vydalo, je kniha určena široké veřejnosti.

„Lidé si možná představují, že akademik není člověk pozemský a nemá lidskou tvář, ale tato kniha to rozhodně vyvrací,“ řekla Právu. Kniha je k dostání na stránkách nakladatelství Current Media, ale i u větších distributorů.