Ačkoli dobrovolníci, kterých se na stránkách registrovalo již necelých pět stovek, budou žádat o vydání informací o výsledcích jednotlivých maturitních úloh, samotné iniciativě jde především o zveřejnění kompletních dat ze státních maturit v anonymizované podobě.

„Chceme předejít situaci, kdy ministerstvo zdánlivě vyhoví žadatelům a na svém portálu zveřejní výsledky jednotlivých maturitních úloh,“ uvedl zakladatel iniciativy Oldřich Botlík. Ani ty sice zveřejněny nebyly, neumožňují však podle něj provádění hlubších analýz.

Informace o fungování vzdělávacího systému

„Proto je důležité, aby byla publikována skutečně prvotní maturitní data v anonymizované podobě. Jen ta umožní jejich další zpracování pro účely vědeckých prací, případně hodnocení dalších opatření vzdělávací politiky, jako jsou změny ve státních maturitách, zavádění jednotných přijímacích zkoušek či plošného testování,“ řekl Botlík.

Taková data nedovolí spojit výsledky maturity s konkrétními žáky a školami a současně umožní získávat důležité informace o fungování našeho vzdělávacího systému, tvrdí iniciativa. Primárními maturitními daty se rozumějí počítačové záznamy odpovědí jednotlivců, z nichž Cermat počítá jejich osobní výsledky v testech.

„Při anonymizaci ze záznamů nevratně zmizí údaje, které by umožnily spojit jednotlivé záznamy s konkrétními žáky a školami, a budou nahrazeny obecnějšími údaji typu pohlaví maturanta, zda test psal poprvé nebo zkoušku opakoval, či do které skupiny patří obor, který studoval,“ stojí v tiskové zprávě.

Podle MŠMT přesto identifikace žáků hrozí

Ministerstvo školství Novinkám sdělilo, že si nechalo ke zveřejnění dat vypracovat stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Z něj vyplývá, že na základě Zákona na ochranu osobních údajů nelze poskytnout údaje navádějící k detailnímu zkoumání jednání jednotlivců, neboť hodnocení, kontrola, přezkoumávání a seznamování s výsledky vybraných procesů a jednání konkrétních osob jsou upraveny zákonem a nelze je, pokud se týká soukromí dotčených osob, doplňovat či nahrazovat zpřístupňováním podle zákona č. 106/1999 Sb.

„Na konkrétním případu bylo úřadem popsáno, jak není možné určitá data zveřejnit. V případě zveřejnění kompletních dat s uvedením pohlaví maturanta, společně s oborem vzdělání, školou nebo termínem zkoušky by v případě jednoho chlapce ve třídě šlo tohoto žáka přímo identifikovat, i kdybychom neuvedli jeho jméno a příjmení,” napsalo ministerstvo.

Zda vůbec a případně jaká data by resort mohl zveřejnit, není ještě rozhodnuto.

Ze školského zákona
Právnická osoba nebo organizační složka státu, která s těmito údaji nakládá, neposkytuje žadatelům informace, pokud údaje vypovídají o:
a) výsledcích jednotlivých dětí, žáků a studentů
b) průměrných nebo souhrnných výsledcích za školu nebo více škol nebo za jinak vymezenou skupinu dětí, žáků nebo studentů
c) srovnání výsledků mezi školami nebo jinak vymezenými skupinami dětí, žáků nebo studentů