Kometa nese označení C/2014 S3 a pro svůj nezvyklý vzhled si vysloužila přezdívku Manx podle manské kočky. Toto plemeno se totiž vyznačuje právě tím, že nemá ocas.

Zajímavé je, že komety přicházející ze stejného regionu jako Manx mají všechny bez výjimky ohony. Zpravidla jsou navíc tak výrazné, že se dají velmi dobře pozorovat.

Podobné složení jako asteroidy

Když byla od Slunce asi ve dvojnásobné vzdálenosti, než je Země, stále byla bez ohonu. Běžně komety v této vzdálenosti mají již svůj typický tvar.

Pozorováním vědci došli k závěru, že objevená kometa ohon nemá kvůli svému netypickému složení. Skládá se totiž z podobných materiálů jako skalnaté asteroidy, které se vyskytují mezi Marsem a Jupiterem. Většina komet je přitom tvořena ledem, a právě jeho vypařování ve chvíli, kdy se kometa blíží Slunci, způsobuje vznik ohonu. V objevené kometě je ledu jen málo.

Astronomové přesto toto vesmírné těleso označují jako kometu. Je to tedy patrně první kometa, která nemá ohon. Její aktivita je až miliónkrát nižší než v případě srovnatelných komet v podobné vzdálenosti od Slunce.

Kometa C/2014 S3

Kometa C/2014 S3

FOTO: ESO

Astronomy však spíše než chybějící ohon fascinuje vznik této komety. Zrodit se měla před více než čtyřmi miliardami let, tedy podobně jako samotná sluneční soustava, a to v téže oblasti, v níž se formovala planeta Země. „Z této doby už dnes známe celou řadu asteroidů, ale všechny se pohybovaly v blízkosti Slunce, což je deformovalo,“ podotkla spoluautorka studie o nové kometě Karen Meechová.

„Manx je první těleso, které jsme mohli pozorovat a které nebylo jakkoli tepelně upraveno. Koneckonců bylo zachováno v nejlepším mrazáku na světě,“ žertovala Meechová v narážce na mezihvězdný prostor.

Odhalí taje vzniku Země?

Podle ní to nasvědčuje tomu, že se kometa vyskytovala velmi dlouhou dobu mimo sluneční soustavu. Do zmiňovaného „mrazáku“ byla patrně vystřelena gravitačním prakem před miliardami let.

Právě velmi dobře dochovaný stav prakticky v nezměněné podobě by vědcům mohl pomoci objasnit detaily týkající se vzniku sluneční soustavy a koneckonců i samotné Země.

Na případné závěry si ale budeme muset počkat patrně ještě několik let.

Diagram znázorňující pravděpodobnou dráhu komety

Diagram znázorňující pravděpodobnou dráhu komety

FOTO: ESO