„Verdikt potvrzuje, že dítě má právo na inkluzivní vzdělávání v místě bydliště a že nezajištění takového vzdělávání je diskriminací dítěte kvůli jeho postižení,” uvedla po vynesení rozsudku právnička ligy Šárka Dušková.

Škola si měla zjistit více informací

Hochovi je v současnosti 14 let, rodina jej chtěla do milešovické školy přihlásit před čtyřmi lety poté, co se tam přestěhovala. Ředitelka to neumožnila, a to s ohledem na potíže, které by výuka autistického hocha v malé škole přinášela, ale také kvůli reakcím ostatních rodičů.

„Pokud škola neměla zkušenosti a informace o začlenění žáka s podobným zdravotním handicapem, měla přistoupit k případným závěrům zodpovědněji, s rozvahou a po případné konzultaci se zřizovatelem, získání informací od jiných škol majících zkušenosti s integrací žáků s takovým či obdobným zdravotním postižením,” stojí v rozsudku vyškovského soudce Aleše Vylama.

Dobrý prospěch

Rodina neuspěla ani ve 14 dalších školách v okolí, nakonec chlapce přijali v Šaraticích, kde podle informací z médií dobře prospíval.

Inkluze je v posledních měsících kvůli plánovaným legislativním změnám silně diskutovaným tématem. Cílem inkluze je začlenit do kolektivů na klasických základních školách děti s lehkým mentálním postižením, mimořádně nadané děti i školáky s dalšími omezeními, pokud o to jejich rodiče budou stát.

Mnohé školy už přijímají děti s lehkým mentálním postižením řadu let, jiné je odmítaly a rodiče museli hledat takové zařízení, které jim vyjde vstříc.