Důležité je najít způsob, jak ve vzdělávání ověřovat skutečně to, co rozhoduje o životním a profesním úspěchu, zdůrazňuje EDUin. Tyto rozhodující faktory pojmenoval průzkum Diplom nestačí. Jde zejména o ochotu komunikovat s lidmi, zájem o vědu, knihy a literaturu a psychickou odolnost. Zmíněné kompetence ale žák základní školy získá jen výjimečně.

Mnoho škol portfolia využívá

„Tak jako několik let vznikaly přijímací testy, je třeba začít i s vývojem a propagací portfolií jako nástroje, který je schopen popsat a předvést tu část žákových kompetencí, které testy zachytit nedovedou,“ říká Tomáš Feřtek, konzultant projektu Diplom nestačí.

Podle něj existuje už dost škol, které s žákovskými portfolii pracují a jejichž zkušenosti lze využít.

„Samotné testy z matematiky a češtiny nejsou schopny podat dostatečnou informaci o žákovi, který se uchází o studium,“ dodal. Nezohledňují různou kvalitu vzdělávání na druhém stupni základních škol.

Jednotné přijímačky, nespokojenost VŠ a zaměstnavatelů?

V současnosti se směřuje k systému, kdy většina středních škol bude přijímat žáky na základě státního rozřazovacího testu. Ten bude od příštího roku hrát minimálně šedesátiprocentní roli v přijímacím řízení.

Tím pádem hrozí, že se budou základní školy soustředit primárně jen na to, co bude obsahovat přijímací test. To ale může ve výsledku znamenat další zvýšení nespokojenosti zaměstnavatelů a vysokých škol s úrovní absolventů.

„Měli bychom se spíš zaměřit na zvýšení kvality vzdělávání na druhém stupni namísto další předčasné selekce dětí,“ doplnila pro Novinky Kateřina Lánská ze společnosti EDUin.

Jednotná část má prioritu

Žákovská portfolia by tedy mohla být vhodnou alternativou nebo alespoň doplňkem přijímacích testů. Zároveň při jejich využívání nehrozí omezování výuky jen na testovatelné položky.

Je pravda, že zhruba čtyřicetiprocentní část přijímaček si bude moci každá škola sama nastavit i dle svého zaměření. Podle Lánské je to ale vedlejší.

„Jednotná zkouška má prioritu při hodnocení, její zvládnutí je nezbytné pro přijetí. Navíc tam, kde si to budou chtít zjednodušit, mohou školní část zkoušky vypustit a řídit se jen podle jednotného testu,“ vysvětlila.