Velmi jasný meteor, tzv. bolid proletěl v neděli 6. března nad Horním Rakouskem a spadl v Bavorsku severně od řeky Inn na území, které je ohraničeno vesnicemi Stubenberg na západě a Ering na východě.

Čeští vědci oznámili místo dopadu úlomků už den po přeletu meteoru. První úlomek o hmotnosti 45 gramů se našel už týden po dopadu 12. března a následně se nacházely další drobné úlomky o váze několika gramů.

Čtvrtý meteorit o hmotnosti 42,4 gramu nalezený na severním břehu řeky Inn

Čtvrtý meteorit o hmotnosti 42,4 gramu nalezený na severním břehu řeky Inn.

FOTO: Český astronomický ústav Akademie věd ČR

Propočty Čechů počítaly s tím, že se menší úlomky naleznou ve východní a jižní části pádové oblasti a hmotnost úlomků bude růst směrem na západ až severozápad, podle toho, z jaké výšky k pádu jednotlivých meteoritů došlo. Největší meteority měly být v lesním porostu východně od Stubenbergu.

Mapa nálezu úlomků meteoritu, který spadl na počátku dubna v Bavorsku.

Vymezená oblast, kde se měly úlomky nacházet.

FOTO: David Ryneš, Mapy.cz

„Celková hmotnost prvních meteoritů velmi dobře odpovídala místu nálezu podle naší předpovědi,“ řekl Pavel Spurný z astronomického ústavu a koordinátor Evropské bolidové sítě. Podobně jako z dráhové analýzy původního meteoru i ze složení byl tedy jednoznačně potvrzen asteroidální původ tohoto tělesa.

Hmotnost dalších nalezených meteoritů postupně rostla. Poslední a největší nález se podařil ve čtvrtek 1. dubna v oblasti z koncové fáze letu, kde čeští astronomové předpokládali výskyt kusů o váze větší než jeden kilogram. To se také potvrdilo.

V jamce necelých 15 cm hluboké se nalezl meteorit o váze 1320 gramů nepravidelného a poněkud zploštělého tvaru. Na části povrchu jsou velmi dobře patrné četné mělké prohlubně, tzv. regmaglypty.

Meteoritt, který váží 19,2 gramu, byl zabořen do hlíny.

Jeden z úlomků, který váží 19,2 gramu, byl zabořen do hlíny.

FOTO: Český astronomický ústav Akademie věd ČR

Zatím neoficiální pojmenování meteoritu je Stubenberg.

 

FOTO: David Ryneš, Mapy.cz