Monitoring naplňování Strategie digitálního vzdělávání lze nalézt zde.

„Očekáváme nyní zveřejnění usnesení Vlády ČR k plnění celé Strategie. Monitoring již nyní však ukazuje, že zpoždění plnění čtyř hlavních pilířů strategie ohrožuje celou její realizaci,” vysvětluje člen výboru Jednoty školských informatiků Daniel Lessner.

Celoživotní vzdělávání

Situace by se ale měla nadále obracet k lepšímu. „Strategii považujeme za důležitý nástroj pro celoživotní vzdělávání, zlepšení zaměstnanosti, podnikání a zároveň i jako cestu ke snížení nerovnosti v přístupu ke vzdělání. Proto nyní připravujeme seznamovací kampaň pro školy a učitele,” uvedl v březnu zástupce náměstka ministryně školství pro vzdělávání Jaroslav Fidrmuc.

Jednota školských informatiků sdružuje odborníky zabývající se výukou informatiky ve školství a podílí se na zavádění moderních technologií do výuky. Zmiňovaná strategie je jedním z nástrojů, jak naučit děti i učitele smysluplně využívat technologie ve svém životě.

Základní intervence Strategie pro digitální vzdělávání do roku 2020
1. Nediskriminační přístup k digitálním vzdělávacím zdrojům.
2. Podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků.
3. Podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení učitelů.
4. Zajištění udržitelného financování škol a školských zařízení v oblasti infrastruktury.
5. Inovační postupy, sledování, hodnocení a šíření jejich výsledků.
6. Systém podporující rozvoj škol v oblasti integrace digitálních technologií do výuky a do života školy.
7. Porozumění veřejnosti cílům a procesům integrace digitálních technologií do vzdělávání.