Uměleckoprůmyslové muzeum bylo v Praze založeno v roce 1885 a od loňského prosince prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Kromě oprav samotného objektu probíhají také výkopové práce. Právě během nich byly čtyři cenné nálezy objeveny.

„Nejmladší jsou tu základy a sklep domu z přelomu 18. a 19. století. Dále tu máme torzo městské hradby z poloviny 13. století a za muzeem jsou pak pozůstatky osídlení, tedy domy z 15. století. Hodně zajímavé jsou tu vrstvy odpadu,“ popsal nálezy archeolog Milan Kuchařík.

Jednalo se především o běžný domácí kuchyňský odpad jako například nádobí z keramiky, zvířecí kosti a další drobné archeologické nálezy.

„Nejmladší máme z 15. století, jejich konec ale ještě neznáme. Zatím je tu deponováno od zhruba šesti do přibližně třinácti metrů archeologického terénu,“ řekl Novinkám Milan Kuchařík.

Nálezy považují archeologové za tak výjimečné především z toho důvodu, že k torzům městské hradby se lze dostat pouze ojediněle. „Jednak je to z toho důvodu, že v této části neprobíhají velké stavební projekty a jednak kvůli hloubkám, ve kterých se torzo nachází. Momentálně totiž stojíme zhruba čtyři metry pod zemí,“ dodal Milan Kuchařík.